Foto a video

Zóhrský žurnál

Žurnál vyrobený pri príležitosti 700. výročia prvej zmienky o Zohore k premietaniu dokumentu „Organ“.

ORGAN - úryvok z dokumentu o oprave organa v Zohore

Úryvok z dokumentu o generálnej oprave a reštaurovaní organa v Zohore 2013 - 2014.

Zohorskí kováči

Prvý "Príbeh jednej fotografie".

Fotografia Júlie a Tomáša Mackovičovcov

Druhý "Príbeh jednej fotografie". Fotografia Júlie a Tomáša Mackovičovcov, ktorá sa stala symbolom už tretieho stretnutia ich potomkov.

Stretnúcí potomkú Júlie a Tomáša Mackovičú

Video spomienka na tretie stretnutie potomkov Júlie a Tomáša Mackovičovcov, ktoré sa uskutočnilo 25. novembra 2017 v Kultúrnom dome v Zohore.